Ako na návrh WiFi siete

Kvalitne urobený návrh WiFi siete rozhodne nie je otázka niekoľkých minút a vyžaduje si viac ako letmý pohľad na pôdorys a označenie budúceho umiestnenia Access Pointov prstom na papieri. Dobre nadizajnovať bezdrôtovú sieť znamená vykonať sériu na seba naväzujúcich krokov, ktoré majú svoje nezastupiteľné miesto v procese úspešného plánovania WiFi siete. V prvom rade je potrebné sa dobre zoznámiť s priestormi kde budeme APčka inštalovať, zistiť aké požiadavky budú kladené na WiFi sieť a čo sa od nej očakáva. Je potrebné zmerať súčasný stav v 2.4 a 5 Ghz pásme, zistiť či hrozí nejaké rušenie a ako sa mu vyhnúť. viac …

Rýchla orientácia vo WiFi dizajnoch

Niet pochýb o tom, že budúcnosť patrí WiFi a časom viac a viac tradičných káblových sietí bude nahradených Wireless pripojením. Mobilita a komfort sú tie hlavné hybné faktory, ktoré stoja za úspechom WiFi a spôsobujú, že stále viac podnikov neponúka bezdrôtovú sieť len ako doplnok k tradičnej ethernetovej sieti, ale čoraz častejšie sa môžeme stretnúť s WiFi sieťou ako primárnou možnosťou pripojenia. Platí to najmä pre menšie spoločnosti, pre ktoré je nezanedbateľnou motiváciou aj nízka výška vstupných nákladov. Otázkou preto zostáva, či by bolo možné priniesť do tejto sféry pokročilé možnosti WiFi z korporátneho sveta pri nezmenej cene a teda za nízke náklady.

Súčasné WiFi trendy vo firmách

WiFi sa začína pomaly presadzovať aj na miesta, kde by sme to pred pár rokmi nečakali. V priemyselných halách a skladoch prebieha modernizácia v znamení automatizácie a informatizácie, ktoré sa nezaobídu bez spoľahlivého pripojenia k intranetu. Vzhľadom na potrebu mobility a pokrytia veľkých priestorov vychádza WiFi technológia ako ideálna voľba. A tak čoraz viac firiem vo svojich priemyselných objektoch siaha po kompletnom wireless pokrytí

Najčastejšie chyby pri budovaní podnikovej WiFi siete

Pre nasadenie firemnej WiFi siete je potrebné viac ako len zakúpiť lacné Access Pointy, postaviť ich na skrinku do rohu kancelárie a nastaviť zdieľané heslo. Čím väčšia firma a čím viac užívateľov, tým dôležitejšie sú dômyselné naplánovanie a následna implementácia WiFi pokrytia. V opačnom prípade sa dobrý zámer poskytnúť zamestnancom mobilitu, komfort a jednoduchú možnosť pripojenia sa do firemnej siete zmení na frustráciu a nespokojnosť z nefungujúcej služby.

Dôvody k nasadeniu Wireless sietí

Môže to znieť prekvapivo, ale stále sa nájdu ľudia, ktorí hľadajú dôvody, prečo by vôbec mali začať zvažovať investíciu do kvalitného wireless pokrytia, obzvlášť v prípade, keď už disponujú klasickým káblovým pripojením. V nasledujúcom článku sa skúsime na zopár príkladov pozrieť a najmä analyzovať aký vplyv ma WiFi pripojenie na správanie či už zamestnancov alebo zákazníkov.

Náklady pri implementácii Wireless siete

Áno, WiFi má množstvo predností a výhod, ale osvedčí sa aj keď budeme hľadieť iba na cenu? Neprevyšia náklady spojené s jej implementáciou rozpočet? Na to sa pozrieme v nasledujúcom článku. Na hypotetickom príklade sa spolu pozrieme na porovnanie cien nákladov pri implementácii počítačovej siete vo fiktívnej firme Mínus s.r.o, kde sa rozhodujú medzi tradičnou “wired” sieťou, ktorú budeme volať klasika a kompletným WiFi pokrytím, ktoré by nahradilo káble.