Najčastejšie chyby pri budovaní podnikovej WiFi siete

Pre nasadenie firemnej WiFi siete je potrebné viac ako len zakúpiť lacné Access Pointy, postaviť ich na skrinku do rohu kancelárie a nastaviť zdieľané heslo. Čím väčšia firma a čím viac užívateľov, tým dôležitejšie sú dômyselné naplánovanie a následna implementácia WiFi pokrytia. V opačnom prípade sa dobrý zámer poskytnúť zamestnancom mobilitu, komfort a jednoduchú možnosť pripojenia sa do firemnej siete zmení na frustráciu a nespokojnosť z nefungujúcej služby.

Náklady pri implementácii Wireless siete

Áno, WiFi má množstvo predností a výhod, ale osvedčí sa aj keď budeme hľadieť iba na cenu? Neprevyšia náklady spojené s jej implementáciou rozpočet? Na to sa pozrieme v nasledujúcom článku. Na hypotetickom príklade sa spolu pozrieme na porovnanie cien nákladov pri implementácii počítačovej siete vo fiktívnej firme Mínus s.r.o, kde sa rozhodujú medzi tradičnou “wired” sieťou, ktorú budeme volať klasika a kompletným WiFi pokrytím, ktoré by nahradilo káble.