Najčastejšie chyby pri budovaní podnikovej WiFi siete

Pre nasadenie firemnej WiFi siete je potrebné viac ako len zakúpiť lacné Access Pointy, postaviť ich na skrinku do rohu kancelárie a nastaviť zdieľané heslo. Čím väčšia firma a čím viac užívateľov, tým dôležitejšie sú dômyselné naplánovanie a následna implementácia WiFi pokrytia. V opačnom prípade sa dobrý zámer poskytnúť zamestnancom mobilitu, komfort a jednoduchú možnosť pripojenia sa do firemnej siete zmení na frustráciu a nespokojnosť z nefungujúcej služby. Stačia drobné chyby, ktoré úplne znechutia užívateľom WiFi.

 
 

1. Implementácia bez “site survey”

Kvalitná implementácia bezdrôtovej siete sa nezaobíde bez dôkladneho naplánovania. Pri menších návrhoch si postačíme s “offline” plánovaním pomocou softvéru, väčšie inštalácie si vyžadujú aj merania na mieste pre dosiahnutie optimálneho dizajnu.

2. Pokrytie na prvom mieste, kapacita a výkon už nie

V miestach kde je očakávaný väčší počet užívateľov musíme zohľadniť kapacitu Access Pointov a tiež typ aplikácií, ktoré chceme používať. Silný signál v danom mieste automaticky neznamená, že WiFi sieť bude bezproblémovo fungovať.

3. Bezpečnosť v úzadí

Zapnutie Wireless siete vystavuje podnikovú sieť rizikám, najmä ak nie je dostatočne zabezpečená. Použitie zdieľaného hesla (pre-shared key) namiesto implementácie 802.1x autentifikácie je len jedným z častých nedostatkov, s ktorými sa stretávame.

4. Monitoring a analýza

Zabezpečenie bezchybného chodu WiFi siete si vyžaduje sústavné zbieranie a vyhodnocovanie aktuálnych dát ako sú počet pripojených užívateľov, počet a typ pripojených zariadení, interferencie, pohyb klientov.

5. Chýbajúci plán budúceho rastu

Počet WiFi užívateľov sa neustále zvyšuje, trendom začína byť poskytovanie Wireless prístupu pre súkromné zariadenia zamestnancov, pribúdajú bezdrôtové tlačiarne, projektory, čo je potrebné zohľadniť pri plánovaní výdavkov do IT a WiFi.

 

WiFi chyby
Takto by firemná WiFi sieť rozhodne nemala vyzerať

Written by 

Martin pracuje v IT sektore viac ako 10 rokov, venuje sa sieťovým technológiam, zameriava sa na bezdrôtové siete a ich bezpečnosť.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *