Najčastejšie chyby pri budovaní podnikovej WiFi siete

Pre nasadenie firemnej WiFi siete je potrebné viac ako len zakúpiť lacné Access Pointy, postaviť ich na skrinku do rohu kancelárie a nastaviť zdieľané heslo. Čím väčšia firma a čím viac užívateľov, tým dôležitejšie sú dômyselné naplánovanie a následna implementácia WiFi pokrytia. V opačnom prípade sa dobrý zámer poskytnúť zamestnancom mobilitu, komfort a jednoduchú možnosť pripojenia sa do firemnej siete zmení na frustráciu a nespokojnosť z nefungujúcej služby.

Dôvody k nasadeniu Wireless sietí

Môže to znieť prekvapivo, ale stále sa nájdu ľudia, ktorí hľadajú dôvody, prečo by vôbec mali začať zvažovať investíciu do kvalitného wireless pokrytia, obzvlášť v prípade, keď už disponujú klasickým káblovým pripojením. V nasledujúcom článku sa skúsime na zopár príkladov pozrieť a najmä analyzovať aký vplyv ma WiFi pripojenie na správanie či už zamestnancov alebo zákazníkov.