Referencie

Avex electronics, s.r.o.
Jozef Florek, riaditeľ IT oddelenia

Pri rozširovaní výroby sme sa rozhodli, že obnovíme HW a SW v celej fabrike. Oslovili sme spoločnosť NetworkPlus, ktorá nám okrem virtualizácie serverov navrhla novú sieť tak, aby obsahovala všade záložné prepoje, pretože výrobné stroje sú závislé na pripojení k databázam a prevádzka musí bežať nepretržite. Taktiež zavedením NACu (Network Access Control), resp. kontrolovaného prístupu do siete sme vyriešili nežiadúce pripojenia do siete, kde zamestnanci si pripájali svoje zariadenia a spôsobovali tým výpadky infraštruktúry.


Evanjelické Lýceum, Bratislava
Dušan Pista, vedúci IKT

Mali sme dlhodobo pretrvávajúci problém s pripojením do našej siete a to nie len cez WiFi ale i cez kábel. Sieť bola nestabilná a to už pri pripojení cca 50-tich pedagógov. Pri takejto kvalite siete pripojenie žiakov neprichádzalo do úvahy. Firma NetworkPlus s.r.o. nám spravila návrh a realizáciu IT infraštruktúry s vysokokvalitnou značkou pre bezdrôtové riešenia, značkou Aruba. Od tej doby sa pripája do siete bez problémov cca 400 študentov a cca 50 pedagógov.


EDM, s.r.o
Vladimír Balcerčík, majiteľ

Naša firma sa venuje výrobe elektro-mechanických systémov s vývozom do celého sveta. S rozrastajúcou sa výrobou narastala aj komplexita IT infraštruktúry, preto sme potrebovali niekoho, kto by nám pomohol stavať infraštruktúru na základe IT „best practises“ a štandardov. Zaviedli sme VMWare virtualizáciu, zálohovanie serverov, zálohovanie sieťových prvkov, novú WiFi sieť v celom objekte s prístupom pre zamestnancov a hostí. Celá infraštruktúra je monitorovaná 24×7 a v prípade problému je ihneď vygenerovaný alarm, ktorý firma NetworkPlus za pomoci nášho lokálneho IT tímu rieši. Stabilita, redundacia a dostupnosť, škálovateľnosť a prehľadnosť infraštruktúry sa jednoznačne zlepšila.


Cytopathos, spol. s r.o.
Marta Herzánová, konateľka

Vo svete zdravotníctva sa kladie veľký dôraz na bezpečnosť dát. Preto bolo potrebné reorganizovať celú infraštruktúra z hľadiska logického prepojenia. Pred zmenou mali všetci užívateľia prístup k všetkým serverom, dokonca manažment serverov bol dostupný užívateľom. Po úprave sa servery, ktoré musia byť prístupné z internetu sa odčlenili a izolovali od vnútornej siete. Taktiež servery, ktoré nepotrebujú prístup do internetu, boli od internetu odizolavané. Prístup do wifi siete bol zabezpečený autentifikáciou cez certifikáty, čo je momentálne najbezpečnejšia forma prístupu do internej siete. Zefektívnilo sa zálohovanie serverov, kde už zálohovanie netrvá tak dlho, že spomaľuje sieť počas pracovnej doby. Na zálohovanie sa použilo pravidlo 3-2-1. V dnešnej dobe COVIDu vela zamestnancov našej spoločnosti pracuje taktiež z domu, resp. v teréne. NetworkPlus nám zabezpečila prístup do centrály vzdialene zavedením VPN pripojenia pomocou VPN klientov. NetworkPlus poskytuje neustály dohľad nad sieťou, tým pádom vieme presne identifikovať, či v prípade výpadkov sa jedná o výpadky našej ifraštruktúry resp. či je to výpadok poskytovateľa internetu.


U-Max, spol. s r.o.
Jaroslav Lajta, vedúci IT

V našich predajniach a skladoch sme závislý na bezdrôtových scaneroch čiarového kódu pripojených na WiFi sieť. Signál sa medzi regálmi šíri veľmi ťažko. Mali sme dosť časté výpadky bezdrôtovej siete. Preto po konzultácii s firmou NetworkPlus nám firma urobila sieťový audit, ktorý zahŕňal aj meranie aktuálneho stavu pokrytia a interferencií existujúcej WiFi siete, teoretickú simuláciu nového rozmiestnenia prístupových bodov vzhľadom na útlmy regálov, preverenie teoretického návrhu v prexi metódou APoS (AP on the Stick), kde sa prístupový bod dočastne umiestni na každú pozíciu vychádzajúcu z teoretického návrhu. Po schválení pozícií prístupových bodov sa prístupové body nainštalovali a opäť sa meraním preverila kvalita a pokrytie siete. Firma na návrh použila kvalitné nástroje od firmy Ekahau. Od tej doby sme s pripojením našich čítačiek čiarových kódov veľmi spokojný.


HVAC Europe s.r.o.
Peter Jelínek, majiteľ

Firma HVAC Europe s.r.o. odkúpila viacero firiem (Dobrá Klíma s.r.o., KlimaPro AT), tým pádom vlastní viacero pobočiek a skladov na Slovensku. Bolo potrebné poriešiť bezpečné prepojenie jednotlivých pobočiek a skladov. Firma NetworkPlus nám realizovala prepojenie všetkých pobočiek spôsobom, ktorý je bezpečný a zároveň pre zamestnancov je úplne transparentný, t.j. je jedno ktorej pobočke sa nachádzajú, pretože spôsob pripojenia je všade zabezpečený a pre užívateľa transparentný, dostupné zdroje/servery sú prístupné rovnako z každej pobočky. Tešíma, že môžme spolu spolupracovať.


Daheim Gastro
Rudolf Urban, majiteľ

Naša reštaurácia sa nachádza vo frekventovanom nákupnom centre Parndorf v Rakúsku. Pre našich zákazníkov sme potrebovali vytvoriť bezplatnú WiFi zónu s uvítacou stránkou, ktorá by obsahovala marketingove informácie. NetworkPlus realizovali WiFi sieť s pripojením pomocou „Captive Portal“, kde si užívatelia môžu prečítať najskôr základné informácie o našej ponuke a až potom majú prístup do internetu.