Súčasné WiFi trendy vo firmách

Priemyselné objekty a sklady

WiFi sa začína pomaly presadzovať aj na miesta, kde by sme to pred pár rokmi nečakali. Trendy sú neúprosné a bezdrôtové pripojenie nás sprevádza na každom kroku. V priemyselných halách a skladoch prebieha modernizácia v znamení automatizácie a informatizácie, ktoré sa nezaobídu bez spoľahlivého pripojenia k intranetu. Vzhľadom na potrebu mobility a pokrytia veľkých priestorov vychádza WiFi technológia ako ideálna voľba. A tak čoraz viac firiem vo svojich priemyselných objektoch siaha po kompletnom wireless pokrytí a to hneď z niekoľkých dôvodov:

 

 • bezdrôtové čítačky

umožňujúce rýchly príjem a výdaj tovaru

 • automatické skladové systémy

zefektívňujú celý skladovací proces

 • WiFi telefóny

zamestnanci sú ľahko zastihnuteľní, bez straty mobility

 • lokalizátory

poskytujú kontrolu a prehľad o aktuálnej polohe zariadení alebo ľudí

 • WiFi adaptéry

prinášajú mobilitu a voľnosť v prípade nutnosti presúvania strojov

 

Reštauračné prevádzky

I keď WiFi v reštauráciach považujeme v súčasnosti už za štandard, jeho kvalita a najmä možnosti nie sú ani zďaleka naplno využité. Okrem toho, že býva pomerne často poddimenzované a v prípade vyššej návštevnosti nestíha obslúžiť všetkých hostí, býva WiFi sieť často i zle nadizajnovaná a slabé pokrytie spolu so zlou konfiguráciou sa stávajú pre reštauráciu smrteľnou kombináciou na dobré referencie od zákazníkov. Pritom by to mohlo byť úplne naopak a viac-menej povinný WiFi prístup sa môže zmeniť na konkurenčnu výhodu, napríklad:

 

 • reklama

zákazníkovi sa pred prístupom na internet zobrazí reklamný oznam

 • spätná väzba

po pripojení na internet vyplní zákazník krátky dotazník, čím získame cenné informácie

 • bezdrôtové platobné terminály

platba pomocou bezdrôtového terminálu, WiFi objednávkové terminály, …

 • online menu, interakcia so zákazníkom

po prihlásení na WiFi sa zákazníkovi zobrazí menu, špeciality dňa alebo iné

 
 

Kancelárske priestory

Aj keď celkom neopodstatnene, v súčasnosti stále prevláda názor, že bezdrôtová (WiFi) sieť nie je schopná plnohodnotne nahradiť klasické ethernetové pripojenia v kanceláriach, či už kvôli nižšej prenosovej rýchlosti alebo menšej spoľahlivosti. Pritom 802.11ac štandard ponúka reálne prenosové rýchlosti okolo 700 Mbps, hustejším pokrytím Acess Pointami vieme zvýšiť redundanciu a tým aj dostupnosť a naviac nám WiFi ponúka ďalšie benefity ako:

 

 • WiFi voip

lacné a mobilné volania

 • roaming

mobilita vrámci kancelárie

 • BYOD

Obrovský hit súčasnosti, WiFi pre súkromné zariadenia zamestnancov

 • IoT

Internet of Things je trend, ktorý tu s nami zostane a treba s ním počítať

 • robustnosť

WiFi sieť musí byť dynamická a musí automaticky reagovať na zmeny

 

Ubytovacie zariadenia

Máloktoré ubytovacie zariadenie si dnes môže dovoliť neponúknuť hosťom kvalitné WiFi pripojenie. V prípade, že WiFi nemáte, strácate tým, že o vás potencionálni zákazníci ani neuvažujú ako o možnosti, naopak ak WiFi máte, ale je nekvalitné, riskujete zlé referencie a samozrejme aj to, že hostia sa k vám už nevrátia. Ideálne je preto spojiť príjemné s užitočným a poskytnúť hosťom, WiFi s pridanou hodnotou pre nich aj pre vás

 

 • reklama

vyzdvihnite svoje prednosti a povedzte ostatným v čom ste lepší

 • Captive Portal

neposkytujte prístup automaticky všetkým

 • pridaná hodnota

nemajte WiFi len tak aby bolo, urobte z neho jednu z vašich predností

 • komunikačný kanál

využite intranet na komunikáciu so zákazníkmi a na poskytovanie extra služieb

 
 
 
Mnoho ďalších dôvodov pre nasadenie WiFi aj u vás nájdete v jednom z našich predchádzajúcich blogov.

Written by 

Martin pracuje v IT sektore viac ako 10 rokov, venuje sa sieťovým technológiam, zameriava sa na bezdrôtové siete a ich bezpečnosť.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *