Náklady pri implementácii Wireless siete

Áno, WiFi má množstvo predností a výhod, ale osvedčí sa aj keď budeme hľadieť iba na cenu? Neprevyšia náklady spojené s jej implementáciou rozpočet? Na to sa pozrieme v nasledujúcom článku. Na hypotetickom príklade sa spolu pozrieme na porovnanie cien nákladov pri implementácii počítačovej siete vo fiktívnej firme Mínus s.r.o, kde sa rozhodujú medzi tradičnou “wired” sieťou, ktorú budeme volať klasika a kompletným WiFi pokrytím, ktoré by nahradilo káble. Spoločnosť sa v blízkej dobe sťahuje do nových priestorov, nachádzajúcich sa v jednopodlažnej budove o rozlohe 1200 m2. Počet zamestnancov je 120, všetci potrebujú pracovať s PC alebo laptopom, internetové pripojenie je nutné aj v konferenčnej miestnosti. Celkové náklady rozdelíme na tri časti – cena za hardvér, cena za fyzickú inštaláciu a cena za konfiguráciu.

 
1. Hardvér

Aj keď celkom prekvapivo, vzhľadom k počtu zariadení, cena hovorí v prospech wireless riešenia. Samozrejme výsledok úzko závisí od typu a značky switchov a AP, v našom prípade sme použili switche rady entreprise. Rovnaké kritéria sme zvolili pre Access Pointy.

Klasika

Pri klasickom prístupe musíme uvažovať minimálne jeden switchport pre každého užívateľa, z čoho nám pri počte 120 klientov a 48 portov na switch vychádza 3 x 48 portový switch. Pri väčšom počte end-user switchov, by sme museli začať počítať aj s core switchom, v tomto prípade ho, ale ešte môžeme zanedbať. Rovnako sme zanedbali ďaľšie sieťové zariadenia ako tlačiarne alebo servery, ktoré by navýšili cenu pri oboch riešeniach rovnako.

 

Suma spolu: 3 x 5919 € = 17 757 €

juniper_SX522_

Wireless

Pri bezdrôtovom riešení potrebujeme len jeden agregačný switch, ktorým prepojíme APčka, 24 portový nám bude s prehľadom postačovať. Najväčšia položka v tomto prípade budú Access Pointy. Aby sme zabezpečili klientom naozaj pohodlný internetový prístup a vyhli sa potenciálnym problémom so zahltením pásma, budeme uvažovať maximálne 8 užívateľov na jedno AP a spolu teda potrebujeme 15 x AP.

 

Suma spolu: 1 x 3535 € + 15 x 640 € = 13 135 €

AP-225-aruba

2. Kabeláž

Pri tejto položke asi nikto nepochybuje, že cena bude hrať v prospech bezdôtového prístupu, koniec koncov vyplýva to už zo samotného názvu. Aj keď existuje možnosť poprepájať Access Pointy bezdrôtovo a vytvoriť Wireless mesh, aby sme dali šancu tradičnému prístupu, v prípade Wirelessu sme sa rozhodli APčka prepojiť ethernetom.

Klasika

120 užívateľov bude potrebovať 120 káblov o tom niet pochýb, aby to v kancelárii nejako vyzeralo tak bude treba inštalovať ethernetové zásuvky. Poctivá práca si vyžaduje poctivú plácu a za odpracovanú hodinu zaplatíme káblovačom 15 €. Počítame, že ťahanie káblov, inštalácia zásuviek a káblových líšt zaberie okolo štyroch človeko dní.

 

Práca : 4 x 8 x 15 € = 480 € + Materiál : 1000 € = Spolu: 1500 €

blog-networkcable

Wireless

V budove máme 15 Access Pointov, to znamená, že potrebujeme potiahnuť iba 15 káblov. APčka bývajú väčšinou umiestnené na strope, na čo sú predpripravené a tak s inštaláciou nebývajú žiadne problémy. Aj menej zručný človek to musí zvládnuť za jeden deň.
 

 

Práca : 8 x 15 € = 120 € + Materiál : 300 € = Spolu: 420 €

blog-screwdriver

3. Konfigurácia

Zariadenia máme na mieste, pripojené, nakáblované, čakajúce na niekoho, kto ich cez tajomnú čierno-zelenú konzolu nakonfiguruje tak, aby robili to čo od nich potrebujeme. Táto časť je asi najsubjektívnejšia a v porovnaní s predchádzajúcimi položkami zanedbateľná, napriek tomu ju pre úplnosť uvediem a pokúsim sa aspoň o približné porovnanie.

Klasika

Stačí nastaviť 3 switche, pre priemerne zručného sieťara je to práca na niekoľko minút, ak navyše nie je zamestnaný prvý týždeň a prepojí switche do stacku, bude konfigurovať len jedno zariadenie.

 

Cena spolu: 30 € x 1 hod = 30 €

blog-terminal

Wireless

Na prvý pohľad veľa práce pre wireless admina, no nie je to celkom tak. V konfigurácii s Wireless Controllerom budeme konfigurovať iba jedno zariadenie, zvyšné APčka sa nastavia automaticky.

 

Cena spolu: 30 € x 2 hod = 60 €

blog-airwave

Záver

Z predchádzajúcích prepočtov môžeme vidieť, že výsledná cena implementácie wireless siete je v prípade nových priestorov výrazne nižšia v porovnaní s implementáciou klasickej ethernetovej kabeláže a prepojením užívateľov cez switch. V prípade firmy Mínus s.r.o došlo k úspore bezmála 6000 €, ktoré môžu použiť podľa vlastného uváženia. Okrem toho, že ušetrili na nákladoch, vďaka tomu, že kompletne pokryli priestory firmy wireless signálom, získali nespočet ďalších výhod, ktoré ocenia užívatelia v každodennej prevádzke. Tie sa netýkaju len komfortu, akoby sa a prvý pohľad mohlo zdať, ale aj možností vysokej dostupnosti a konfiguračných príležitotí.

Klasické riešenie Wireless riešenie
Hardvér 17 757 € 13 135 €
Kabeláž 1500 € 420 €
Konfigurácia 30 € 60 €
Spolu 19 287 € 13 615 €

Written by 

Martin pracuje v IT sektore viac ako 10 rokov, venuje sa sieťovým technológiam, zameriava sa na bezdrôtové siete a ich bezpečnosť.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *