Súčasné WiFi trendy vo firmách

WiFi sa začína pomaly presadzovať aj na miesta, kde by sme to pred pár rokmi nečakali. V priemyselných halách a skladoch prebieha modernizácia v znamení automatizácie a informatizácie, ktoré sa nezaobídu bez spoľahlivého pripojenia k intranetu. Vzhľadom na potrebu mobility a pokrytia veľkých priestorov vychádza WiFi technológia ako ideálna voľba. A tak čoraz viac firiem vo svojich priemyselných objektoch siaha po kompletnom wireless pokrytí