Ako na návrh WiFi siete

Kvalitne urobený návrh WiFi siete rozhodne nie je otázka niekoľkých minút a vyžaduje si viac ako letmý pohľad na pôdorys a označenie budúceho umiestnenia Access Pointov prstom na papieri. Dobre nadizajnovať bezdrôtovú sieť znamená vykonať sériu na seba naväzujúcich krokov, ktoré majú svoje nezastupiteľné miesto v procese úspešného plánovania WiFi siete. V prvom rade je potrebné sa dobre zoznámiť s priestormi kde budeme APčka inštalovať, zistiť aké požiadavky budú kladené na WiFi sieť a čo sa od nej očakáva. Je potrebné zmerať súčasný stav v 2.4 a 5 Ghz pásme, zistiť či hrozí nejaké rušenie a ako sa mu vyhnúť. viac …

Rýchla orientácia vo WiFi dizajnoch

Niet pochýb o tom, že budúcnosť patrí WiFi a časom viac a viac tradičných káblových sietí bude nahradených Wireless pripojením. Mobilita a komfort sú tie hlavné hybné faktory, ktoré stoja za úspechom WiFi a spôsobujú, že stále viac podnikov neponúka bezdrôtovú sieť len ako doplnok k tradičnej ethernetovej sieti, ale čoraz častejšie sa môžeme stretnúť s WiFi sieťou ako primárnou možnosťou pripojenia. Platí to najmä pre menšie spoločnosti, pre ktoré je nezanedbateľnou motiváciou aj nízka výška vstupných nákladov. Otázkou preto zostáva, či by bolo možné priniesť do tejto sféry pokročilé možnosti WiFi z korporátneho sveta pri nezmenej cene a teda za nízke náklady.