Rýchla orientácia vo WiFi dizajnoch

Niet pochýb o tom, že budúcnosť patrí WiFi a časom viac a viac tradičných káblových sietí bude nahradených Wireless pripojením. Mobilita a komfort sú tie hlavné hybné faktory, ktoré stoja za úspechom WiFi a spôsobujú, že stále viac podnikov neponúka bezdrôtovú sieť len ako doplnok k tradičnej ethernetovej sieti, ale čoraz častejšie sa môžeme stretnúť s WiFi sieťou ako primárnou možnosťou pripojenia. Platí to najmä pre menšie spoločnosti, pre ktoré je nezanedbateľnou motiváciou aj nízka výška vstupných nákladov. Otázkou preto zostáva, či by bolo možné priniesť do tejto sféry pokročilé možnosti WiFi z korporátneho sveta pri nezmenej cene a teda za nízke náklady.